Financování

Varianta 1 – splátkový kalendář

Klient hradí splátky v průběhu výstavby, zpravidla vždy po dokončení určité etapy výstavby. Platební podmínky jsou specifikovány v budoucí kupní smlouvě.

Termíny pro úhrady splátek

při podpisu rezervační smlouvy fixní částka100 000,-Kč
při podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní45%
po provedení vnitřních omítek v budově40%
při podpisu kupní smlouvycca 10%

Při podpisu rezervační smlouvy

částka 200 000,-Kč představuje sumu, která se skládá jako důkaz vážného zájmu o koupi bytu v tomto projektu. Bytová jednotka je závazně rezervována pro konkrétního klienta. Developer mu nabídne jednak výhodné financování prostřednictvím partnerského bankovního domu, jednak mu nabídne provedení případných úprav v bytové jednotce. Klient má 30 dnů na to, aby dořešil způsob financování nákupu nemovitosti. Následně uzavírá smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Rezervační poplatek bude započten na kupní cenu bytu oproti poslední splátce při podpisu kupní smlouvy

Při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě

45% ceny kryje v zásadě dokončenou etapu výstavby. Je dokončena hrubá stavba, jsou provedeny hrubé venkovní terénní úpravy, vysazeny přípojné body infrastruktury, dokončené vodorovné konstrukce, vymezeny bytové jednotky svými obvodovými zdmi, probíhá vyzdívání/montáž svislých konstrukcí nadzemních podlaží. Je položená střešní krytina a výplně otvorů na fasádě budovy (okna). V katastru nemovitostí je zapsáno prohlášení vlastníka a jsou vymezeny rozestavěné bytové jednotky, které může klient v případě úvěrového financování použít jako zástavu ve prospěch banky.

Po provedení vnitřních omítek

tento pojem v sobě skrývá stavbu prakticky před dokončením, neboť provedení vnitřních omítek předchází zabudování všech vnitřních instalací – tj. elektro, voda, kanalizace, páteřní rozvod vytápění, vzduchotechnika, domácí telefon, anténní rozvod. Jsou provedeny protipožární rozvody v domě. Jsou provedeny čisté betonové podlahy. Jsou provedeny vnitřní bytové příčky. Instaluje se výtah. Zpravidla ještě není provedena finální vnější omítka a klempířské prvky na fasádě, nejsou osazeny balkony, nejsou položeny obklady a dlažby, nejsou osazeny zařizovací předměty sanitární keramiky, nejsou zkompletovány zásuvky a vypínače, nejsou položeny finální podlahové krytiny.

Při podpisu kupní smlouvy

bytová jednotka je předaná zákazníkovi. Toto předání probíhá již po úspěšné kolaudaci. Zákazník má možnost detailní prohlídky předávané bytové jednotky, developer resp. zhotovitel stavby odstraňuje případné drobné vady a nedodělky. Vzhledem k časovému prostoru mezi kolaudací a podpisem vlastní kupní smlouvy jsou již veškeré případné závady odstraněny a klient tak může převzít bezvadné dílo, za které doplácí zbylých cca 15% ceny.


Varianta 2 – jednorázová úhrada

Klientům nabízíme i možnost uhradit pouze rezervační poplatek a následně doplatit kupní cenu až při podpisu kupní smlouvy.

Bytová jednotka je závazně rezervována pro klienta po celou dobu výstavby, klient může v průběhu výstavby zadávat dílčí změny a doplácí de facto celou kupní cenu při předání bytu a podpisu kupní smlouvy. Cena bytu se v tomto případě zvyšuje o 6%.

Detailní podmínky upravuje budoucí kupní smlouva.