Jižní fasáda dokončena!

Dokončili jsme uliční fasádu. Dům tak začíná nabývat finální podobu. Přesunujeme se na východní štít. Probíhá pokládka dlažeb ve společných prostorách. Je dokončena kotelna. Zbývá několik krásných bytů k prodeji.