Pojmy v průběhu výstavby

Hrubá stavba včetně střechy

Pod pojmem hrubá stavba je myšleno dokončení nosných svislých a vodorovných konstrukcí, tzn. obvodového zdiva, stropů, konstrukce střechy a položení střešní krytiny. V této fázi nejsou provedeny žádné rozvody instalací, zpravidla nejsou osazena okna, nejsou osazeny klempířské prvky, není provedena omítka vnější ani vnitřní

Kolaudace

Těsně před dokončením stavby žádá developer o vydání kolaudačního souhlasu příslušný odbor výstavby, zde na ÚMO Plzeň 4. Je vypsáno místní šetření, během něhož dojde k fyzické prohlídce stavby. Současně developer předkládá veškerou dokumentaci včetně výsledků různých odborných zkoušek, atesty k použitým materiálům, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Po provedení místního šetření má odbor výstavby určitou lhůtu na vydání kolaudačního souhlasu. Během této doby může dodatečně požádat developera o dodání dalších dokladů ke stavbě. Po nabytí právní moci kolaudačního souhlasu je stavba de iure schopna funkčního provozu, tzn. byt je určen k nastěhování. V některých bytech mohou chybět finální podlahové krytiny, případně zařizovací předměty – to ovšem zpravidla pouze v případech, kdy má zákazník nějaký speciální požadavek na vnitřní zařízení, které přesahuje rámec standardu bytové jednotky. Takové záležitosti ovšem stejně řeší zákazník přímo s prováděcí stavební firmou a nemají tak žádný vliv ani dopad do platnosti uzavíraných smluv o smlouvě budoucí kupní, resp. kupní smlouvy.

Parkování

Parkování pro bytový dům je řešeno jako venkovní.

Dle platné legislativy si klient kupuje právo výlučného užívání parkovacího stání. Toto stání nemá vlastní parcelní číslo a není tak zaneseno v katastru nemovitostí jako samostatná nemovitost, na rozdíl od samotných bytových jednotek.

Venkovní parkování je zajištěno na soukromém pozemku, jenž bude převeden do podílového spoluvlastnictví kupujícího kupní smlouvou spolu s převodem konkrétní bytové jednotky. V projektu je počítáno s jedním parkovacím místem pro každý byt.

Prohlášení vlastníka bytových jednotek v budově

Ze zákona je povinen vlastník budovy vymezit svým prohlášením jednotlivé bytové a nebytové jednotky v budově. Toto prohlášení se vkládá do příslušného katastru nemovitostí, který zapíše jednotlivé bytové jednotky. Budoucí kupující tak má možnost využít nově budovanou jednotku jako zástavu pro případné financování prostřednictvím hypotečního úvěru.

Prohlášení vlastníka je možné provést v zásadě po dokončení hrubé stavby.

Vzhledem k tomu, že ke dni podání prohlášení vlastníka nemusí být definitivně známa dispoziční řešení některých bytů, zejména bytů v 1.NP, bude pravděpodobně stávající vlastník podávat ještě jedno finální prohlášení až těsně před nebo po kolaudaci stavby.

Zákon definuje jako společné části budovy mj. též terasy. V kupní smlouvě proto tyto prostory nejsou uvedeny jako součást bytové jednotky, kupující k nim však získává právo výlučného užívání.

Časová osa v závěru výstavby

V závěru výstavby jsou již zpravidla všichni klienti netrpěliví a rádi by se nastěhovali co nejdříve. Celý proces je však z legislativního pohledu trochu komplikovanější, takže pro přiblížení podávám přehled úkonů v časové posloupnosti, který musíme absolvovat:

  • Žádost o kolaudaci
  • Kolaudační souhlas
  • Nové prohlášení vlastníka a provedení vkladu do katastru nemovitostí tohoto prohlášení
  • Uzavření kupní smlouvy s klienty

Je jasné, že zejména úkony na katastru nemovitostí podléhají určitým zákonným lhůtám, které nejsou právě nejkratší a developer je nemůže reálně ovlivnit.

Dokončení výstavby předpokládáme v září 2019.

Nabídka řešení interiéru

Řada klientů si v poslední době uvědomuje, že pořízení bytu je jen prvním krokem. Tím druhým je zařízení interiéru. Ne každý si ví rady s vhodným typem nábytku, koberce, plovoucí podlahy, obkladu, sanitární keramiky, ne každý dokáže najít vhodné místo pro úložný prostor. Ne vždy se povede vybrat něco, co celý interiér oživí a dá mu punc jedinečnosti, zkrátka mnohdy má klient obavy, aby nemalé prostředky, které investoval do nového bytu, nebyly tak trochu znehodnoceny nešťastnou finální úpravou bytu.

Developer proto nabízí klientovi profesionální vyřešení celého interiéru s ohledem na klientovy představy a požadavky. V případě akceptace nabídky se klientovi věnují individuálně interiéroví odborníci, kteří zpracují detailní nabídku technickou a cenovou a provedou klienta bezpečně celou složitou problematikou tak, aby se stavbou neměl starosti a převzal skutečně až klíče od svého vysněného bytu.

Developer disponuje vlastní truhlářskou výrobou, takže výroba kuchyňské linky stejně jako nábytku na míru je pro klienta výhodné řešení – získává individuálně řešený interiér za dobrou cenu. Vše lze v klidu připravit již v průběhu výstavby, takže klient se skutečně může nastěhovat do hotového.

Má –li zákazník představu i o jiném stavebně – dispozičním řešení, lze v průběhu výstavby do určité míry změnit i polohu příček. O tom všem je ale nutné jednat hned zpočátku – naši odborníci jsou připraveni vyjít Vám maximálně vstříc.